Menu

Wstęp

Jesteśmy twórcami o konkretnych zapatrywaniach nie tylko na budowanie aplikacji, ale na szeroko rozumiane systemy przepływu danych i dostarczania treści. Przede wszystkim ich realizacja stoi za utworzeniem HexOrder. Wcześniej pracowaliśmy nad wieloma mniejszymi i większymi projektami. Osobno i razem. Zazwyczaj były to szyte na miarę aplikacje CMS i SaaS.

Celem, do którego dążymy od kilku lat, jest budowanie maksymalnie elastycznej architektury oprogramowania o rozdzielonych warstwach prezentacji, logiki i danych. W chwili obecnej pracujemy nad implementacją czteropoziomowego wzorca opartego o mikroserwisy z jednej strony i otwartości na różne rodzaje klientów z drugiej.

Pracujemy używając metodyk Agile. Narzędzia i skalę rozwiązań dobieramy w zależności od konkretnych potrzeb. Projekty wyceniamy etapami. Bazujemy mocno na koncepcji Story Point'ów, mniej na osobogodzinach, które mają charakter szacunkowy.

Doświadczenie

Frontend
HTML5, CSS3, LESS, jQuery, Angular, Angular 2
Backend
Liczne frameworki PHP i Java, Django, RoR, obecnie Play
Web Scrapping
Zbieranie i analizowanie danych
Wyszukiwanie pełnotekstowe (Fulltext Search)
Via Apache Solr
Bazy danych
MySQL, PostreSQL, H2, Mongo, autorska baza dokumentowa
Serwery
Apache, Nginx, LightTPD, Jetty, Netty
Języki programowania
Java, Java Script, PHP, Python, Ruby, Scala, C, C++ C#
Grafika 2D
Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Corel Draw, Inkscape
CAD / GIS
Autodesk Map, Autodesk Civil, ESRI ArcGIS, MapServer
Grafika 3D
Blender, ZBrush, Cinema 4D, Houdini, 3DS Max, Autodesk Inventor
Muzyka
Tworzenie, miksowanie
Systemy
Windows, Linux, Mac OS
Rozwiązania mobilne
Android, Fuse Tools (Beta)